TŁUMACZ PRZYSIĘŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Barbara Bosek
 

Webmaster: www.stronyzagrosze.pl
Barbara Bosek ,  tłumacz przysięgły języka francuskiego

Korzystać z więcej niż jednego języka to tak, jakby się żyło przynajmniej dwa razy!

Chęć zostania tłumaczem jest trochę jak powołanie.
Język francuski potrafi być z jednej strony precyzyjny i logiczny,
a z drugiej dziecinnie szczery i zabawny do rozpuku (za to go lubię).
4 lata spędzone w Paryżu i 4 w Algierii – to były codzienne ćwiczenia
językowe połączone z poznawaniem odmiennych kultur…
Ale i tak uczyć się trzeba dalej, bo wciąż idzie nowe…

1/ Tłumaczenia przysięgłe pisemne /uwierzytelnione/
z francuskiego na polski i z polskiego na francuski, poświadczanie -
– uwierzytelnianie tłumaczeń dokonanych przez inne osoby

2/ Tłumaczenia zwykłe pisemne
techniczne, prawnicze, ekonomiczne i inne
z francuskiego na polski i z polskiego na francuski

3/ Tłumaczenia ustne
np. u notariusza, w urzędzie stanu cywilnego,
w sądzie, na spotkaniach biznesowych, handlowych, naukowych…

4/ Tłumaczenia konsekutywne na konferencjach

5/ Tłumaczenia symultaniczne w kabinie podczas zjazdów…

6/ Towarzyszenie osobom francuskojęzycznym
przy załatwianiu spraw w Polsce lub podczas wizyt turystycznych
(legitymacja pilota wycieczek zagranicznych)

USŁUGI